Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Jana Houbová, IČ 08844224, se sídlem V Brance 423, 270 62 Rynholec, živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem v Rakovníku, Č.j. ŽÚ/146/2020/4 (dále jen: správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: V Brance 423, 270 62 Rynholec
  email: info@uhoubicky.cz

telefon: 736 129 589

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (identifikovatelná fyzická osoba je ta, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby).
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  1. jméno a příjmení
  2. e-mailová adresa
  3. poštovní adresa
  4. telefon
  5. název firmy
  6. identifikační číslo
  7. daňové identifikační číslo
  8. případné další údaje osobní spojené s registrací uživatelského účtu
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  2. splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
  3. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
  1. plnění právních povinností vůči státu,
 1. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu,
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  2. zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
  3. poskytovatel software pro zpracování účetnictví
  4. orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí hesel, antivirového programu, záloh.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přistup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Soubory cookies

 

 1. Na webových stránkách uhoubicky.cz používáme tzv. soubory cookies – malé textové soubory, které jsou při návštěvě naší stránky ukládány do webového prohlížeče. Obsahují malé množství informací o úkonech, které jste na webu provedli.
 2. Ve spodní části stránek uhoubicky.cz se při vaší návštěvě zobrazí oznamovací lišta, která Vás informuje o tom, že používáme soubory cookies. Pokud máte ve svém prohlížeči povoleno ukládání cookies a pokračujete v prohlížení našich webových stránek, považujeme to za souhlas s využíváním cookies souborů.
 3. Souhlas můžete kdykoli odvolat a to tím, že ve svém prohlížeči zakážete ukládání cookies souborů pro uhoubicky.cz.
 4. Využíváme cookies
  1. nezbytné cookies (cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb – zde není vyžadován souhlas)
  2. analytické a marketingové cookies (cookies využívané pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách, díky tomuto můžeme sledovat chování zákazníka a tím zlepšovat naše služby – zde je vyžadován souhlas)

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13.1.2020.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.